ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพในกลุ่มโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและภาวะซึมเศร้า
37010

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพในกลุ่มโรคเบาหวาน ตรวจวัดความดันโลหิต ภาวะซึมเศร้า พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต

ภาพกิจกรรม