โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนชาวภูเก็ต
183373049
     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ,โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวนกว่า 300 คน
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรคและปลอดภัย” โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต , นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. , นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต และ นพ.พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว

ภาพกิจกรรม