อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 เชิงรุก RT-PCR (SWAB)
185286356

     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ.โรงเรียนกระทู้วิทยา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรคและปลอดภัย”

ภาพกิจกรรม