อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจคัดกรอง Covid-19 เชิงรุก RT-PCR (SWAB) เฟส 2
196088945_2399677163510125_4606906309051613334_n

    เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณสนามเปตอง สะพานหิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ) สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตรวจกลุ่มเสี่ยงให้กับประชาชน ด้วยวิธีการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรคและปลอดภัย” พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ที่มาตรวจโควิด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนชาวภูเก็ต ซึ่งมีนางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต และนางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

ภาพกิจกรรม