โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก)

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดยทันตแพทย์หญิงอ้อมทิพย์ สุวรรณบริบาล และเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมสังคม ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) โดยเเบ่งกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. ตรวจสุขภาพนักเรียน (10 ท่า) หู ตา ปาก ผิวหนัง ทอนซิล เหา เสื้อผ้าและความสะอาดของการแต่งกาย
2. โภชนาการวัยเรียน ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
3. ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น ดูจำนวนฟันแท้ ฟันน้ำนม จำนวนฟันที่ผุและเคลือบฟลูออไรด์
พร้อมบันทึกข้อมูลลงในบัตรสุขภาพและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ เพื่อคัดกรองสุขภาพนักเรียนค้นหาเด็กป่วยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล