โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน ให้แก่ผู้สูงอายุ หน้าลานอเนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านท่าเรือใหม่ ตำบลรัษฎา

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน มะเร็งลำไส้และการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านความคิดความจำ
2. ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย
3. ด้านการขาดสารอาหาร
4. ด้านการมองเห็น
5. ด้านการได้ยิน
6. ด้านภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
7. ด้านการกลั้นปัสสาวะ
8. ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
9. ด้านสุขภาพช่องปาก
ให้แก่ผู้สูงอายุหน้าลานอเนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านท่าเรือใหม่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต