โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพภายใต้โครงการ “หมอหน้าบ้าน” ณ ชุมชนแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน พร้อมด้วยพยาบาล เจ้าหน้าที่
เวชกรรมสังคมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพภายใต้โครงการ “หมอหน้าบ้าน” โดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์ คัดกรองเบาหวาน      ความดัน มะเร็งลำไส้ ให้แก่ประชาชน ณ ชุมชนแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต