โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ณ การเคหะชุมชน

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การวัดเส้นรอบเอวและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตและโรคอ้วน เพื่อ
ให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้อง ณ การเคหะชุมชน หมู่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต