โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง