โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพภายใต้โครงการ “หมอหน้าบ้าน” ณ ชุมชมหาดแสนสุข หมู่ 7 ตำบลรัษฎา

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันพร้อมด้วยพยาบาล เจ้าหน้าที่
เวชกรรมสังคมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพภายใต้โครงการ “หมอหน้าบ้าน” โดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์ คัดกรองเบาหวาน ความ
ดันและมะเร็งลำไส้ให้แก่ประชาชน ณ ชุมชมหาดแสนสุข หมู่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต