โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลรัษฎาบริเวณถนนวานิช หมู่ 7 และบริเวณขุมน้ำชุมชนท่าเรือใหม่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นำโดยนายแพทย์พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์/เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมสังคม นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อมอบเตียง สิ่งของอุปโภคบริโภคและทำการตรวจรักษา ติดตามอาการของผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย เกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกาย การกายภาพบำบัดและการใช้ชีวิตเพื่อ   ไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคซ้ำ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้ป่วย