โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพแหลมตุ๊กแก


โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพแหลมตุ๊กแก

ใส่ความเห็น

Related Post

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยียมผู้ป่วยติดบ้านติดเตี […]

ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค