โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง