โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ร่วมกันประเมินบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในพื้นที่ หมู่ 4 และหมู่ 7 ตำบลรัษฎา

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา ลงพื้นที่ร่วมกันประเมินบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์สำหรับสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย ในพื้นที่ หมู่ 4 และหมู่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต