โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ชุมชนปลากะตักพัฒนา

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตและโรคอ้วน เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้องแก่ประชาชน ณ ชุมชนปลากะตักพัฒนา หมู่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต