โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยียมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง