โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา (บ้านท่าเรือใหม่)

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แผนกเวชกรรมสังคม ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลรัษฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่) โดยเเบ่งกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. ตรวจสุขภาพนักเรียน (10 ท่า) หู ตา ปาก ผิวหนัง ทอนซิล เหา เสื้อผ้าและความสะอาดของการแต่งกาย
2. โภชนาการวัยเรียน ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
3. ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น ดูจำนวนฟันแท้ ฟันน้ำนม จำนวนฟันที่ผุและเคลือบฟลูออไรด์
พร้อมบันทึกข้อมูลลงในบัตรสุขภาพและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อคัดกรองสุขภาพนักเรียน ค้นหาเด็กป่วยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล