โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก และหมู่ 4 ตำบลรัษฎา

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเพื่อทำการตรวจรักษาและติดตามอาการของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกายและการใช้ชีวิต เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคซ้ำพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4 ตำบลรัษฎา และชุมชนร่วมน้ำใจ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต