โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดยทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ ยมนา และเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมสังคมลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โดยเเบ่งกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. ตรวจสุขภาพนักเรียน (10 ท่า) หู ตา ปาก ผิวหนัง ทอนซิล เหา เสื้อผ้าและความสะอาดของการแต่งกาย
2. โภชนาการวัยเรียน ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
3. ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น ดูจำนวนฟันแท้ ฟันน้ำนม จำนวนฟันที่ผุและเคลือบฟลูออไรด์
พร้อมบันทึกข้อมูลลงในบัตรสุขภาพและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ เพื่อคัดกรองสุขภาพนักเรียนค้นหาเด็กป่วยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 อนุบาล 1/2 อนุบาล 2/1 และอนุบาล 3/1 จำนวน 106 คน