โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย ทันตแพทย์หญิงอ้อมทิพย์ สุวรรณบริบาล และเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมสังคม ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โดยเเบ่งกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. ตรวจสุขภาพนักเรียน (10 ท่า) หู ตา ปาก ผิวหนัง ทอนซิล เหา เสื้อผ้าและความสะอาดของการแต่งกาย
2. โภชนาการวัยเรียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3. ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น ดูจำนวนฟันแท้ ฟันน้ำนม จำนวนฟันที่ผุและเคลือบฟลูออไรด์
พร้อมบันทึกข้อมูลลงในบัตรสุขภาพและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อคัดกรองสุขภาพนักเรียน ค้นหาเด็กป่วยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1/3 อนุบาล 1/4 อนุบาล 2/2 และอนุบาล 3/2 จำนวน 108 คน