ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงานวันคนพิการ ประจำปี 2563
ออกหน่วยวันคนพิการ_๒๑๐๔๐๘_0
     วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมไวท์เฮ้า โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เนื่องในงานวันคนพิการ ประจำปี 2563 โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คนพิการและครอบครัวคนพิการ เข้าร่วม
ทั้งนี้ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ตได้ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต บริการตรวจคัดกรองเบาหวานด้วยการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว วัดเส้นรอบเอว ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาข้อมูลสุขภาพ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

ภาพกิจกรรม