โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกให้แก่นักเรียน

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียนหญิงระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๔๐๒) จำนวน 207 คน