โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพเทศบาลตำบลฉลอง
เทศบาลฉลอง_๒๐๐๙๒๕_1
วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดยเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลฉลอง ณ เทศบาลตำบลฉลอง
โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลฉลอง รายการที่ตรวจ อาทิเช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ตรวจหาเลือดในอุจจาระ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริค ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เอ็กซเรย์ ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงการบริการอย่างรวดเร็วแก่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ใดที่สนใจบริการออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ยินดีให้บริการ พร้อม ออกไปให้บริการยังสถานประกอบการ ทั้งในโรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ท่านกำหนด โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและนัดหมายเพื่อติดต่อตรวจสุขภาพได้ที่ แผนกการตลาด โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7635-888 ต่อ 1914

ภาพกิจกรรม