โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
149041311
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ณ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายเรวัติ อารีรอบ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม