โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยบริการ "หมอหน้าบ้าน" แหลมตุ๊กแก