โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับพนักงาน บจก. รักษาความปลอดภัย โพรสเกรส กันภัย 
บจก.โพรสเกรทกันภัย_๒๐๐๙๒๓_6
วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดยเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับพนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย โพรสเกรส กันภัย จำกัด ณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาศูนย์การค้าติลก ภูเก็ต
โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย โพรสเกรส กันภัย จำกัด รายการที่ตรวจ อาทิเช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริค ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เอ็กซเรย์ ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ ตรวจสุขภาพทั่วไป เป็นต้น พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงการบริการอย่างรวดเร็วแก่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ใดที่สนใจบริการออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ยินดีให้บริการ พร้อม ออกไปให้บริการยังสถานประกอบการ ทั้งในโรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ท่านกำหนด โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและนัดหมายเพื่อติดต่อตรวจสุขภาพได้ที่ แผนกการตลาด โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7635-888 ต่อ 1914

ภาพกิจกรรม