โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รับมอบหุ่นยนต์ขนส่งในพื้นที่ติดเชื้อ “ปิ่นโต” (Pinto) และอุปกรณ์สื่อสารทางไกล “กระจก”
00051
     วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์โครงการสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ต่อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ HG Robotics จำกัด โดยโครงการสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่ทางโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบหุ่นยนต์ขนส่งในพื้นที่ติดเชื้อ “ปิ่นโต” (Pinto) 1 ชุด และอุปกรณ์สื่อสารทางไกล “กระจก” (Quarantine Telepresence) ประกอบด้วย อุปกรณ์สื่อสารฝั่งของบุคลาทางการแพทย์ (Doctor Monitor) จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์สื่อสารฝั่งของผู้ป่วย ( Patient Monitor) จำนวน 2 ชุด
 

ภาพกิจกรรม