โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการ “คลินิกชุมชนหน้าเล”
IMG_8005
     วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นพ.พัลลภ เทพวงค์ หัวหน้าฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคม และนักกายภาพบำบัด ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการ “คลินิกชุมชนหน้าเล”
     “คลินิกชุมชนหน้าเล” ที่จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง การออกหน่วยให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษาโรคและให้คำแนะนำในการดูแลตนเองให้แก่ผู้ป่วย เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูงและไขมัน เพื่อส่งเสริมให้ประชากรในชุมชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้

ภาพกิจกรรม