ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย
แหลมตุ_๒๑๐๓๓๑

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ณ ชุมชนแหลมตุ๊กแก ม.4 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ชุมชน พร้อมแจกทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงตามบ้าน และขอความร่วมมือเจ้าบ้าน ดูแล สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทุก ๆ 7 วันตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือ 1. เก็บบ้าน ดูแลบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงเกาะพัก 2. เก็บขยะ เศษภาชนะ, วัสดุเหลือใช้ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3. เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำให้มิดชิด เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะขนาดใหญ่และปิดฝาไม่ได้

ภาพกิจกรรม