โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิเช่น ตรวจวัดความดันโลหิต การวัดค่าน้ำตาลในเลือด ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต