“โรคไข้เลือดออก” พบว่าคนไทยจำนวนมากในปัจจุบันเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก มีสาเหตุมาจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคนี้ที่มีการนำเชื้อไวรัสเด็งกีเข้าสู่ร่างกาย เมื่อยุงกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วันในช่วงที่มีไข้ หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก โรคนี้ระบาดในฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน และโรงเรียน ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่นยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว แต่ไม่ชอบวางไข่ในท่อน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง

🔴อาการของไข้เลือดออก
▪️ไข้สูงเฉียบพลันประมาณ2-7 วัน ส่วนใหญ่ไข้จะสูง 38.5-40°C
▪️เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน และมีอาการปวดท้องร่วมด้วย
▪️บางรายอาจจะมีจุดเลือดสีแดงออกตามลำตัว แขนขา อาจจะมีเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามรายฟัน และถ่ายอุจาระดำเนื่องจากเลือดออกในทางเดินอาหาร และอาจจะช็อค
▪️ในรายที่ช็อคจะสังเกตเมื่อไข้ลงผู้ป่วยกลับแย่ลง ซึม มือเท้าเย็น เหงื่อออก หมดสติ และอาจจะเสียชีวิต
อาการของไข้เลือดออกไม่จำเพาะ ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น ผู้ใหญ่อาจจะมีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากไม่คิดโรคนี้อาจจะทำให้การรักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะสียชีวิต

🔴การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด
▪️นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด
▪️จุดยากันยุงหรือใช้ยาทาหรือยาฉีดกันยุง และควรใช้อย่างระมัดระวัง
▪️ไม่ควรอยู่ในบริเวณที่อับลมหรือเป็นมุมมืด มีแสงสว่างน้อย
▪️หมั่นอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเพราะเหงื่อจะดึงดูดให้ยุงกัดมากขึ้น

🔴วิธีควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
▪️กำจัด, ทำลาย, ฝัง, เผา เศษภาชนะที่ไม่ใช้ภายในบ้านและบริเวณรอบบ้านไม่ให้มีน้ำขัง
▪️ ควรปิดฝาโอ่งน้ำดื่ม น้ำใช้ ให้สนิท
▪️ใส่ผงซักฟอกหรือน้ำส้มสายชู หรือเกลือแกง หรือทรายอะเบท ลงในจานรองขาตู้ทุกสัปดาห์
▪️ใส่ปลาหางนกยูงลงในอ่างบัว ถังเก็บน้ำในห้องน้ำเพื่อกินลูกน้ำ
▪️ขัดล้างภาชนะเก็บกักน้ำ เพื่อขจัดยุงลาย
▪️เปลี่ยนน้ำในแจกันดอกไม้ทุก 7 วัน เพื่อทำลายไข่ยุงลาย
▪️ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้าน ชุมชน ให้สะอาด

“ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดั่งครอบครัว”
โรงพยาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต