ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
พ่นยุงบ้านแหลมตุ๊กแก-ศูนย์เด็กเล็ก ม.4_๒๐๐๕๒๖_0001

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับสำนักการช่าง อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ทำให้บางพื้นที่อาจมีฝนตกหนัก และอาจทำให้เกิดแหล่งน้ำขังตามภาชนะต่าง ๆ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคได้ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฏา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก)

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยจากทั้ง 3 โรค ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จึงขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลตนเองและบุตรหลาน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว โดยป้องกันอย่าให้ยุงกัด เช่น ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด ทาครีมหรือพ่นสเปรย์ไล่ยุง จุดยากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายอยู่อาศัย เก็บขยะและเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเก็บน้ำโดยปิดฝาให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่และเปลี่ยนน้ำในจานรองกระถางต้นไม้ แจกันแก้วน้ำบูชาพระ ทุกสัปดาห์ ทั้งนี้หากมีอาการไข้มากกว่า 3 วัน หรือมีผื่นขึ้นที่ใบหน้า แขนขา ตามตัว และมีอาการปวดตามข้อมือข้อเท้าให้ไปพบแพทย์ทันที

ภาพกิจกรรม