โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพโครงการ อบจ.สัญจร
IMG_5384

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย นพ.สำราญ ตันนาภัย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ โครงการ อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี ณ บริเวณด้านข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. เมืองใหม่ (ลานจอดรถ) ภายในกิจกรรม มีการให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต, การวัดค่าน้ำตาลในเลือด, วัดเส้นรอบเอว การจ่ายยา และรับคำปรึกษาด้านสุขภาพ ซึ่งประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับทางโรงพยาบาลฯ ในครั้งนี้  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

ภาพกิจกรรม