โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องกรองและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19
1.1

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.วุฒิพงศ์ เชาว์ชูเวชช อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องกรองและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่จังหวัดภูเก็ตและสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จาก นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ ผู้ริเริ่มและผู้ก่อตั้ง “กลุ่มช่วยกัน” โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตัวแทนโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสมาชิก อสม. เข้าร่วม เพื่อกระจายให้กับจังหวัดภูเก็ตและโรงพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือดูแลระบบสุขภาพในเบื้องต้น ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลาการทางการแพทย์

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้รับมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ช่วยกรองอากาศภายในโรงพยาบาลให้สะอาดสดชื่นขึ้น และช่วยดูแลสุขอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย รวมถึงผู้ปฎิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาลได้ ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม