ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ อสม. เคาะประตูบ้านต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

cccfc0b0b7f243907fef5eaf27e1436f4_24119672_๒๐๐๔๐๓_0040

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ ชุมชนแสนสุขตำบลรัษฎา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่รณรงค์ อสม.เคาะประตูบ้าน แจ้งข่าวสารให้ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมวัดอุณหภูมิร่างกาย และให้ความรู้วิธีป้องกันจากเชื้อไวรัสโควิด-19
โครงการ “อสม.เคาะประตูบ้าน” เพื่อแจ้งข่าวและเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด-19 ไปตามบ้านเรือนของชุมชน พร้อมให้ความรู้และติดสติกเกอร์ของอสม.ที่รับผิดชอบ ซึ่งหากมีปัญหาจะสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

ภาพกิจกรรม