ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้ตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
คัดกรองหากลุ่มเสี่ยงcovid-19ชุมชนแสนสุข_๒๐๐๔๑_3

วันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ชุมชนแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีอาการเป็นไข้ หรือบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการใช้แบบสอบถามข้อมูล ไปจนถึงการใช้อุปกรณ์วัดไข้ตรวจอาการบ่งชี้เบื้องต้น ทั้ง ไข้ ไอ จาม น้ำมูก คอแดง หรือข้อแนะนำในการเฝ้าระวังอาการช่วง 14 วัน  หากมีภาวะเสี่ยงควบคู่ไปกับการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 แนะนำวิธีป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง รณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ยึดหลักการกินร้อน ช้อนส่วนตัว และการล้างมือที่ถูกวิธี

ภาพกิจกรรม