ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่1

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ต.รัษฎา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563 ให้แก่ประชาชน และแนะนำวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรง

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จึงขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฟรี ในพื้นที่บริการของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบ หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด บุคคลอายุ 65 ปี ขึ้นไป ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ ผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต หรือติดต่อสอบถามที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 076-358888 ต่อ 1915

ภาพกิจกรรม