โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี
3082915

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ บริษัท ภูเก็ต ไอแลนด์ มารีน่า จำกัด ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานบริษัท ภูเก็ต ไอแลนด์ มารีน่า จำกัด เนื่องจากมีสวัสดิการให้กับพนักงานตรวจสุขภาพประจำปี

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท รายการที่ตรวจ อาทิเช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริค ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์ ตรวจสุขภาพทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ตามที่หน่วยงานมีความประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกความคุ้มค่า และเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วแก่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณบริษัท ภูเก็ต ไอแลนด์ มารีน่า จำกัด ที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ใดที่สนใจบริการออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ยินดีให้บริการ พร้อม ออกไปให้บริการยังสถานประกอบการ ทั้งในโรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ท่านกำหนด โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและนัดหมายเพื่อติดต่อตรวจสุขภาพได้ที่ แผนกการตลาด โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7635-888 ต่อ 1914

ภาพกิจกรรม