ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ีตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
คัดกรอง เบาหวาน ความดัน มะเร็งลำไส้_๒๐๐๗๑๕_6

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ ชุมชนร่วมน้ำใจ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ีตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อาทิ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง, โรคมะเร็งลำไส้, เพื่อสำรวจและค้นหาผู้ป่วย ที่จะนำไปรักษาต่ออย่างเป็นระบบ และเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อไป

ภาพกิจกรรม