ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20-40 ปี
S__5201922

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ที่มีอายุ 20-40 ปี และผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดมาก่อน เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรค ลดการป่วยและเสียชีวิตจากโรคหัด ณ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

ภาพกิจกรรม