ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน ต้าน Covid-19
IMG_4741

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 ที่ชุมชนการเคหะ หมู่ 7 ต.รัษฏา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน ต้านไวรัสโควิด-19 เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงถึงครัวเรือน ตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกิจกรรมมีการเดินเข้าไปเคาะประตูบ้านแนะนำวิธีการป้องกันและแจกเอกสารให้ความรู้ เน้นย้ำการกินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และได้มีการวัดไข้ทุกคนในบ้าน ซักถามประวัติและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกภายในครอบครัว

ภาพกิจกรรม