โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี
3

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี
**************************
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีสวัสดิการให้กับพนักงานตรวจสุขภาพประจำปี 2563

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท รายการที่ตรวจ อาทิเช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ตรวจหาเลือดในอุจจาระ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริค เอ็กซเรย์ ตรวจสุขภาพทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ตามที่หน่วยงานมีความประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกความคุ้มค่า และเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วแก่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ใดที่สนใจบริการออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ยินดีให้บริการ พร้อม ออกไปให้บริการยังสถานประกอบการ ทั้งในโรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ท่านกำหนด โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและนัดหมายเพื่อติดต่อตรวจสุขภาพได้ที่ แผนกการตลาด โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7635-888 ต่อ 1914

ภาพกิจกรรม