โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี 2563
1

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายการที่ตรวจ อาทิเช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ตรวจหาเลือดในอุจจาระ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริค ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เอ็กซเรย์ ตรวจสุขภาพทั่วไป เป็นต้น พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ตามที่หน่วยงานมีความประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกความคุ้มค่า และเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วแก่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ใดที่สนใจบริการออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ยินดีให้บริการ พร้อม ออกไปให้บริการยังสถานประกอบการ ทั้งในโรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ท่านกำหนด โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและนัดหมายเพื่อติดต่อตรวจสุขภาพได้ที่ แผนกการตลาด โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7635-888 ต่อ 1914

 

ภาพกิจกรรม