เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดย นพ.จักริน วรรณิสสร, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ต.สาคู อ.เมือง จ.ภูเก็ต                       

ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน อาทิเช่น การวัดความดันโลหิต, การวัดค่าน้ำตาลในเลือด, วัดเส้นรอบเอว, การตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ และให้คำแนะนำด้านสุขภาพ พร้อมทั้งการจ่ายยาแก่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม