วันที่ 2 เมษายน 2562  ที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นางสาวมณีรัตน์ กำปา หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติ พร้อมหัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จาก นายจารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม (โดม เดอะ สตาร์) พร้อมทั้งครอบครัว เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรม