เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดย นส.ศิรินทรา ด้วงใส พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับพนักงานบริษัทไนยางปาร์ค รีสอร์ท  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง และให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตกับบุคคลที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ซึ่งได้มีการทดสอบฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องอาหารเบนโตริโน่ ไนยาง ปาร์ค รีสอร์ท

ภาพกิจกรรม