วันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม “เพื่อนนักข่าว ทำแต่เรื่องดีดี” เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ (วันนักข่าว) ประจำปี 2563 พร้อมด้วยทีมพยาบาล ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับผู้ร่วมงาน อาทิเช่น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด คัดกรองไข้หวัด พร้อมบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน อีกทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้กับผู้ร่วมงาน ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ภาพกิจกรรม