เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่สำรวจและควบคุมลูกน้ำยุงลาย พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกยากันยุง แจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ณ ชุมชนแหลมตุ๊กแก  ม.4 ต.รัษฎา

หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888  สายด่วน 1131
ภาพกิจกรรม