วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายแพทย์ศิริชัย ศิลปอาชา หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนงานและการประเมินผล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันครบรอบการเปิดให้บริการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ปีที่ 8

***********************************

ในการนี้ ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการเปิดให้บริการ โดยจัดพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลตา-ยาย และศาลพระภูมิ เจ้าที่ และพิธีกรรมทางศาสนา ทั้ง 3 ศาสนา ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม
ภาพกิจกรรม