วันที่ 4-5 กันยายน 2562 รพ.อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดยพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 139 คน ณ เทศบาลนครภูเก็ต

ทาง รพ.อบจ.ภูเก็ต ให้บริการเพื่อตรวจเช็คสุขภาพให้กับข้าราชการ พนักงาน แบบครบวงจรด้วยมาตรฐานวิชาชีพพร้อมการบริการอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการตรวจสุขภาพ อาทิเช่น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะ และเอ็กซเรย์ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ

หากบริษัท/ หน่วยงานใดที่มีความสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกหน่วยตรวจสุขภาพพนักงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888
ภาพกิจกรรม